Kontakt

E-mail: turistibolatice@gmail.com

Josef Blokeš
Telefon: (+420) 603 950 699
E-mail: jblokes@volny.cz