Vítání léta - 27.6.2020

fotky

 

Vítání léta se uskutečnilo na dětském hřišti na Banhově. Počasí přálo, nepršelo. Soupeřily jsme v předem připravených dětských i dospělých soutěžích. Večer jsme zakončily zpěvem u kytary.